top of page

Kære kunde

 

Vi arbejder igen som før en virus satte en ny dagsorden, men naturligvis med stor respekt for at gøre vores til at reducere risikoen for smittespredning. 

Det har været nødvendigt at tilpasse organisationen. Vi har besluttet en omfordeling af arbejdsopgaver og vi måtte desværre tage afsked med 2 dygtige kolleger. Vi ønsker dem alt mulig held og lykke.

Der er stadig et lavere aktivitetsniveau, men du kan igen forvente normal drift og responstid.

Vi vil samtidig gerne sige tak til vores meget loyale kunder, hvoraf flere har givet udtryk for bekymring for vores evne til at fortsætte driften. Indtil der måtte ske en yderligere udvikling i pandemien, ser vi således positivt på den kommende periode og glæder os til at løse mange af de opgaver vores kunder har udskudt.

Med venlig hilsen

Jens Frederiksen

 

bottom of page