top of page

MILJØPOLITIK

FLYTTEBILER

Nye flyttebiler indkøbes med sigte på at matche de næste miljøstandarder, da vores biler erfaringsmæssigt holder længere end gennemsnittet for lastbiler.
Flyttebilerne bliver vasket på servicestation der har miljøgodkendt olieudskiller og sandfilter.
Alle anvendte rengøringsmidler er certificeret efter standarderne DS/ISO 9001 på kvalitetsområdet og DS/ISO 14001på miljøområdet.

Truck Car Park

LEVERANDØRER

Vores leverandør af pakkematerialer, flyttekasser mv. prioriterer miljøspørgsmål højt. De lægger stor vægt på genanvendelse af de anvendte råvarer.
En FSC-certificering sikrer, at flyttekasser og bølgepap er produceret af FSC-certificeret papir.  Vi anvender primært PP-tape med vandbaseret lim.

Cardboard Boxes

AFFALDSHÅNDTERING

Kassabelt kontorinventar afleveres på fx. RGS 90, der formår at genanvende eller konvertere mere end 97 % af det gods de modtager til alternativ anvendelse.
Miljøfarligt affald bliver altid håndteret på ansvarlig vis og kun til godkendte stationer der er specialister i fx. elektronikaffald eller kan håndtere olie- og kemikalieaffald.

Waste Management
bottom of page